Želite zgraditi hišo ali kupiti zemljišče za gradnjo pa ne veste, če se to nahaja v zaščitenem kulturnovarstvenem območju? Vas zanima kaj pomeni arheološka sonda? Ne veste kako pravilno speljati postopke povezane s pridobitvijo gradbenega dovoljenja vezane na zemljišče, ki je del območja vpisanega v Register kulturne dediščine?

Oglasite se pri nas v Arheološki ambasadi, kjer vam bodo brezplačno svetovali izkušeni arheologi konservatorji. Rešili bomo vaše dileme in strahove povezane z arheologi in arheologijo in vam prihranili dragocen čas!