Odprtje in začetek delovanja arheološkega centra se prestavlja v, upajmo 🙂, bližnjo prihodnost.

Na poti vzpostavitve arheološkega centra smo žal naleteli na oviro, zaradi katere se prestavlja odprtje in začetek delovanja arheološkega centra. Problem sta zamakanje v prostore skozi strop in poškodovanost stropa. Da bosta izvajanje dejavnosti in uporaba arheološkega centra varna, Bukvarno v prihodnje čakajo nujno potrebni strokovni pregledi in sanacija.

Lepo vabljeni, da še naprej spremljate projekt vzpostavljanja arheološkega centra, vsi udeleženi pa se bomo potrudili, da le-ta čim prej zaživi! 🙂

PROJEKT BUKVARNA