ARHEOFAKT, center za izkustveno arheologijo, se ukvarja s predstavljanjem življenja v preteklosti. Naš glavni namen je popularizacija  arheološke kulturne dediščine preko izkustvene in eksperimentalne arheologije. Med mnogimi izmed naših številnih aktivnosti se bolj kot na rezultat osredotočamo na sam proces. Kot primer lahko izpostavimo gradnjo prazgodovinske kmetije v Zagorju ob Savi, kjer nam sam proces gradnje predstavlja bogat vir novih znanj ter izkušenj in je kot tak  bolj pomemben, kot končni rezultat, izgradnja kmetije.
ARHEOFAKT, a centre for experiential archaeology is involved in reconstructions and presentations of life in the past. Our mission is the popularisation of experimential archaeology and archaeology in general. During many of our activities we are often focused on the process itself instead of on the final product. A process of building a prehistoric homestead in Zagorje ob Savi, for example, is a source of new knowledge and experience, and as such more important than having a reconstruction built.
 
Gradnja prezgodovinske kmetije v Zagorju ob Savi
Izdelava deblaka na Verdu pri Vrhniki
Žganje keramike v rekonstrukciji bronastodobne peči